Panel Adminstracyjny

www.admin.around-krakow.com

Strona WWW

www.around-krakow.com

Informacje :

0. POLE "URL_Name" jest polem do pozycjonowania. Wpisujemy tylko duże litery i symbol -, bez Polskich znaków, spacji i innych symboli. Chodzi o nazwe EVENTU w linku.
Przykład : chcemy dodać wycieczkę "OŚWIĘCIM AUSCHWITZ BIRKENAU" więc pole "URL_Name" zapisujemy jako "OSWIECIM-AUSCHWITZ-BIRKENAU". A pełną nazwę wycieczki dodajemy w "Create Lang!" w polu "Name" czyli wpisujemu tam "Oświęcim Auschwitz Birkenau" ale zależnie od języka.

1. DODAWANIE wycieczki:
MENU : Wycieczki -> Create Trip -> przycisk Create | przy czym pole "URL_Name" : tylko duże litery i symbol -, bez Polskich znaków, spacji i innych symboli.

2. DODAWANIE transferu:
MENU : Transfery -> Create Transfer -> przycisk Create | przy czym pole "URL_Name" : tylko duże litery i symbol -, bez Polskich znaków, spacji i innych symboli.

3. DODAWANIE floty:
MENU : Flota -> Create Float -> przycisk Create | przy czym pole "URL_Name" : tylko duże litery i symbol -, bez Polskich znaków, spacji i innych symboli.

4. Następnym krokiem jest dodanie języka do wcześniej utworzonej WYCIECZKI/TRANSFERU/FLOTY (bez tego wycieczka/transfer/flota nie jest wyświetlana na głownej stronie)
MENU : WYcieczki/Transfery/Flota -> Create Lang! | domyślnym językiem jest język Angielski.

5. Klikając na flagę wyświetlamy stronę ze szczegółami danego języka.

6. Preferowany rozmiar zdjęć "Main Image" to 1210 x 700 a "Thumbnails" obojętnie ale im mniejsze tym stronka szybciej będzie działać.

7. Pole "Is Active?" daje możliwość wyświetlenia lub ukrycia wycieczki/transferu/floty na głownej stronie.